INF 6. třída - Informatika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Učební plán:Učivo:Ke stažení:
ZÁŘÍInformační systémy
- Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, databázové relace
ŘÍJEN - PROSINECKódování a šifrování dat a informací
- Přenos informací, standardizované kódy
- znakové sady
- přenos dat, symetrická šifra
- identifikace barev, barevný model
- vektorová grafika
- zjednodušení zápisu, kontrolní součet
- binární kód, logické A a NEBO


Nová učebnice
LEDEN - ÚNORPráce s daty
- data v grafu a tabulce
- evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce
- kontrola hodnot v tabulce
- filtrování, řazení a třídění dat
- porovnání dat v tabulce a grafu
- řešení problémů s daty
BŘEZEN - ČERVENPočítače
- datové a programové soubory
- správa souborů, struktura složek
- instalace aplikací
- domácí a školní počítačová síť
- fungování a služby internetu
- princip e-mailu
- přístup k datům
- řešení problému s digitálním zařízením 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky