Geocache - Informatika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Název geocache: Vítejte ve škole! (GC721N4)Pro vyhledaní keše musíte nejdříve zodpovědět pár otázek. 
Informace, které vám pomohou nalézt správné odpovědi, naleznete například na webových stránkách školy www.4zscheb.cz
Vzorec pro výpočet finálních souřadnic a další informace naleznete na stránkách www.geocashing.com


1. Postavte se před hlavní vchod do školy a podívejte se na střechu školy. V místě označeném šipkou se nalézá:
A = 1 hromosvod
A = 9 školník
A = 5 železný kříž


2. Součástí naší školy je i budova bývalého loutkového divadla, ve které nyní máme několik tříd prvního stupně. Budova se nazývá:
B = 8 Myšárna
B = 1 Dupárna
B = 6 Loutkárna

3. Naší školu řídí ředitel. Dokážete určit našeho pana ředitele podle siluety?
C = 5 obr1
C = 1 obr2
C = 9 obr3

4. Která z těchto postav by měla výbornou kvalifikaci pro výuku přírodopisu na naší škole?
D = 0 obr1
D = 1 obr2
D = 2 obr3

5. Když se podíváte z oken školy (zadní trakt) severozápadním směrem, tak ve vzdálenosti o málo větší než 1 km (vzdušnou čarou), od naší školy stojí (stávala) jedna z těchto staveb:
E = 1 obr1
E = 8 obr2
E = 5 obr3

6. Každý učitel se musí pravidelně vzdělávat. Zde je kupříkladu nabídka vzdělávacího kurzu:
Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory). Vzdělávání může být zaměřeno také na podporu bezpečného klimatu ve škole/třídách, budování týmu školy a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků učení žáků (se zvláštním zřetelem na žáky s potřebou podpory).
Který obrázek nejlépe vystihuje zaměření kurzu:
F = 8 obr1
F = 9 obr2
F = 1 obr3

7. Ve škole čím dál častěji vídáme děti s různými poruchami učení. Které dítě na obrázku nejlépe vystihuje vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi:
G = 1 obr1
G = 4 obr2
G = 9 obr3

Obrázky pro vás nakreslili:
Klára Lochmannová
Alena Loužková
Kateřina Kopečná
Jan Poloch
Otto Friedrich

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky