INF 5. třída - Informatika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Učební plán:Učivo:Ke stažení:
ZÁŘÍ Úvod do práce s daty
- data, druhy dat
- doplňování tabulky a datových řad
- kritéria kontroly dat
- řazení dat v tabulce
- vizualizace dat v grafu

ŘÍJEN - LISTOPADZáklady programování 1
- příkazy a jejich spojování
- opakování příkazů
- pohyb a razítkování
- ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
- vlastní bloky a jejich vytváření
- kombinace procedur
PROSINECÚvod do informačních systémů
- Systém, struktura, prvky, vztahy
LEDEN - ÚNORZáklady programování 2
- kreslení čar
- pevný počet opakování
- ladění, hledání chyb
- vlastní bloky a jejich vytváření
- změna vlastností postavy pomocí příkazu
- náhodné hodnoty
- čtení programů
- programovací projekt
BŘEZENÚvod do modelování pomocí grafů a schémat
- graf, hledání cesty
- schémata, obrázkové modely
- model
DUBEN - ČERVENZáklady programování 3
- ovládání pohybu postav
- násobné postavy a souběžné reakce
- modifikace programu
- animace střídáním obrázků
- spouštění pomocí událostí
- vysílání zpráv mezi postavami
- čtení programů
- programovací projekt

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky